UP

  • 7 Shkronja

    Universiteti në Kosovë, për dekada të tëra – pos që ka shërbyer në nxjerrjen e kuadrove të reja profesionale – poashtu ka qenë foleja e lëvizjeve për çlirim kombëtar dhe drejtësi shoqërore. Universiteti jepte siparin e të gjitha transformimeve të mëdha historike të Kosovës. Pas luftës, sistemi politik nuk...