Vështrim

  • Si ta shpëtojmë Kadarenë nga Kadareja? [II]

    Parrhezia është versioni sekular i rrëfimit të krishterë ose anasjelltas dhe Kadare para se të kërkojë nga ne që të konvertohemi kolektivisht në Krishtërim, më saktësisht në Katolicizëm, bën mirë që së pari ai vetë të jetë i krishterë, të bëhet një i tillë dhe të rrëfehet për mëkatet...
  • Keqkuptimi i kulturës së Orientit

    Një studiues tjetër i Orientit dhe sekularizmit, Shkodran Ramadani, na tha se pozicioni që orientalizmi zë te shqiptarët është më kompleks dhe më paradoksal sesa, ta zëmë, në shoqëritë perëndimore, nëse veç mund ta homogjenizojmë perëndimin si një njësi unitare....
  • Si ta shpëtojmë Kadarenë nga Kadareja? [I]

    Jacques Derrida shkruante se mungesa e autorit është kusht i domosdoshëm për mbijetesën e gjuhës. Ai madje thotë se kjo ndodh krejt natyrshëm, sepse “të shkruash do të thotë të tërhiqesh prapa, të mos banosh brenda tekstit, por ta braktisësh atë....