Visa

  • Ambasada Belge Cënon të Drejtën time të Lirisë së Lëvizjes

    Më 8 dhjetor 2014, e hënë unë shkova në një takim të planifikuar (ora: 11:00/h) në ambasadën Belge në Prishtinë, kryeqytetin e Kosovës për të aplikuar për një vizë Holandeze (Shengen). Pasi kisha dorëzuar letrën time të ftesës nga dy kompaninë mediatike Evropiane, një prej tyre nga Holanda dhe...
  • Belgium Embassy Deprives Press Freedom of Movement!

    On Monday December 8th, 2014 I went to a scheduled appointment (11:00/h) in the Belgium embassy in Pristina, Kosovo’s capital city to apply for a Dutch Schengen Visa. After having submitted my invitation letter from two News Media Companies, one of them from the Netherlands and the other one from...