Zgjedhjet

  • Përmbytja e Partisë për Shpetimin e Sistemit!

    Brukseli kishte bërë marrëveshje në mes të Beogradit dhe Prishtinës në prill të vitit 2013, marrëveshja parashikonte kushtëzime për Beogradin zyrtar që serbët të marrin pjesë në zgjedhjet lokale të organizuara nga Prishtina në këmbim të legalizimit të iniciativës serbe, të cilët formuan ‘Administratën e Pavarur të Komunave Serbe’,...