Zijadin Spahiu

  • Një Gjykatë në Kosovë Shfajëson Dhunën Policore Kundër Gazetarëve

    Një gjykatë e Kosovës ka lehtësuar dënimin ndaj një zyrtari policie i cili dyshohet të jetë i përfshirë në një komplot të paramenduar për vrasje ndaj një gazetari hetues. Gjykata në qytetin lindor të Kosovës, Kamenicë, ka sjellë një Aktgjykim nga i cili në qoftë se pala e dëmtuar...
  • Aktgjykimi i Gjykatës së Kamenicës, Legjitimon Dorasin Policor

    Aktgjykimi i Gjykatës së Kamenicës, me numër P. Nr. 83/2012 i datës 1 Dhjetor 2014, i ardhur në shtëpinë time më 20 Dhjetor 2014, është i pa pranueshëm. Ky aktgjykim (gjoja se!) e shpall fajtor policin Faruk Ibrahimi i cili në një përpjekje të paramenduar dhe planifikuar mirë, për të...
  • Ja pse nuk shkova sot në Gjykatë

    Të nderuar lexues, kolegë gazetarë dhe pjesëmarrës të tjerë dëshmitarë të séancës së sotme gjyqësore, të nderuarë qytetarë të Kosovës të drejtat e të cilëve përdhunohen sistematikisht nga sistemi i administratës publike të vendit në të cilin sistem është instaluar sistematikisht krimi i organizuar tash e 15 vjet në...